بعد از دریافت بالاترین نشان مشتری مداری و جایگاه بهترین و معتبر ترین شرکت در میان ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه در ارزیابیهای انجام شده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، و دریافت برجسته ترین گواهینامه های بین المللی در سال1399 و 1400 ،ابتدا در چشم انداز خود حفظ جایگاه خود را دنبال میکنیم و بدنبال توسعه برندهای طرف قرارداد با شرکت و گسترش شبکه خدمات در سطح کشور خواهیم بود.
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025