کسب برترین رتبه ارائه خدمات پس از فروش در ارزیابی های انجام شده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان - همراه خدمات خاورمیانه

مقام اول ارزیابی شرکت های خدمات دهنده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان
22 فروردین 1402

شرکت همراه خدمات خاورمیانه برای چندمین بار متوالی در سالهای اخیر موفق به کسب بالاترین امتیاز از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده است
منبع خبر : سازمان حمایت از مصرف کنندگان
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025