ابطال گارانتی


اقدام به سرویس، تعمیر و یا هرگونه تغییر در محصول توسط افراد غیرمجاز
هر گونه ضربه‌خوردگی و هرگونه تماس با مایعات و رطوبت
نصب هرگونه نرم‌افزار و برنامه غیرمجاز که مورد تایید شرکت نباشد.
استفاده، نگهداری و آزمایش ناصحیح و هرگونه تغییر و خارج ساختن محصول از شکل عادی
خرابی در اثر استفاده از هرگونه باتری و لوازم جانبی متفرقه و تاییدنشده از سوی شرکت
استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش، شکستگی و رنگ‌رفتگی
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025