1. تنديس طلایی مشتری مداری
  2. تندیس اجلاس سراسری مدیران ارزش آفرین
  3. دریافت بالاترین نمره ارزیابی های سالیانه سازمان حمایت از مصرف کننده
  4. انتخاب در یکصد شرکت برتر مشتری مدار کشور ودریافت بالاترین نشان مشتری مداری
  5. دریافت ایزو 10004
  6. دریافت ایزو 10002
  7. دریافت ایزو 10015

گواهینامه ها

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025